Эдуард Миссерлян

Կյանքի տուն է կոչվում մշակութային այն կազմակերպությունը, որի հիմնադիրները՝ ամուսիններ Վանո Դադոյանը և Լալա Մնեյանը փորձում են հայեցի շունչ ու ոգի պահել՝ կազմակերպելով զանազան միջոցառումներ․․․

Читать далее

Вано Дадоян

Вано Дадоян по образованию математик, а также народный мастер Армении, эксперт резьбы по дереву и камню. В основе его многолетней деятельности лежат следующие сферы:

Лала Мнеян

Лала Мнеян по образованию филолог, специалист по немецкому языку, занимается изучением армянского прикладного искусства, имеет большой опыт педагогической работы. Она народный мастер Армении, эксперт по ткачеству. В рамках ее деятельности выделяются следующие области:

Гагик Варданян (усопший)

Гагик Варданян имеет более чем 30-летний опыт работы, в том числе в США и странах Европы, особенно в следующих направлениях:

Ваагн Гушчян

Ваагн Гушчян – литературовед. Он учился и преподавал в разных уголках мира. С 2018 года преподает в Американском университете Армении. Основными профессиональными, исследовательскими направлениями являются: