В Ареваовите мы все делаем вместе.

Основатели

Ознакомьтесь с биографиями людей, которым вы доверяли и которые в эти
трудные времена пытались внести свой скромный вклад в непростое, но
безмерно приятное и важное дело развития нашей родной страны.

Эдуард Миссерлян

Marketing Executive

Вано Дадоян

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Лала Мнеян

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր , բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Гагик Варданян (усопший)

Մի շարք ոլորտներում ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ նաև ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում

Ваагн Гушчян

Գրականագետ, դասախոս ՀԱՀ-ում, մի շարք հոդվածների, գրական և գրականագիտական թարգմանությունների հեղինակ

Ареваовит осуществляет свою деятельность по надпартийному и надгрупповому принципу, во имя создания и укрепления армянской государственности, формирования единой национальной общности, восстановления системы духовных и культурных ценностей армянского народа.

Команда Ареваовита собралась, чтобы объединить накопленные тысячелетиями достижения армян, представить их по-новому и современно, передать все это нынешнему поколению, быть полезным в воспитании гражданина с национальной чертой, способным противостоять вызовам современности, очистить нашу систему ценностей от лишних слоев, накопившихся со временем, подобно тому, как Комитас очистил армянскую песню от иноязычных модуляций.

Восстановление и популяризация духовной культуры

Отдел национальной духовной культуры. Функция: восстановление важной составляющей нашей культуры - высоких духовных ценностей, вытекающей из них системы ценностей, интеграция, представление и популяризация знаний.

Отдел культурных традиций

Отдел истории и культурных традиций. Функция: выявление важных эпизодов отечественной истории и основных культурных осей, разработка и представление ориентиров культурной политики, их реализация с помощью новых и фундаментальных практических проектов наперекор актуальным вызовам.

Единое сообщество Армения – Диаспора

Отдел единого сообщества Армения-Диаспора. Функция: создание новых взаимных возможностей и помощь в формировании и становлении единого сообщества путем реализации сбалансированных принципов.

Отдел экономического сотрудничества

Отдел экономического сотрудничества. Функция: поддержка экономического сближения между Арменией и Диаспорой посредством поиска путей сотрудничества и разработки соответствующей стратегии.

Эксперты

Работа экспертной комиссии помогает выявить, озвучить, проанализировать и
найти комплексное и окончательное решение.

Лала Мнеян

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր, բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Вано Дадоян

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Ваагн Гушчян

Գրականագետ է, ուսանել և դասավանդել է աշխարհի տարբեր անկյուններում։

Петрос Кацахян

Ընտրվել է ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ:

Карен Тохатян

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Гоар Вардумян

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Давид Акопян

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդականն է՝ հասարակական հիմունքներով։

Юрий Мовсисян

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր է, ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ է։

Сильва Петросян

Դոցենտ, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս

Григор Брутян (усопший)

Աստղաֆիզիկոս, տոմարագետ, ֆիզիկա - մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Геворг Акопян

Դասախոսում է ԵՊՀ, ԵԺՏՀ և այլ բուհերում, Գևորգյան ճեմարանում

Сарина Автандилян

Երաժշտագետ, խմբավար, «Սպեղանի» երգչախմբի հիմնադիր և խմբավար, Կոմիտասի անվան երաժշտանոցի դասախոս