Հայտարարություն

Ուսումնասիրելով մեր ազգային վերելքներն ու անկումները, ազգային կազմակերպվածության թուլացման պատճառները, բնական զարգացումների և տիեզերական շրջափուլերի օրենքների տրամաբանությունը,

վերլուծելով հայոց բազմադարյա պատմության և հայկական մշակույթի նպաստը ազգային ու համամարդկային առաջընթացի գործում,

փաստելով 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման և պետականության հետագա զարգացումներում Հայոց պետության և Հայության լինելիության և հեռանկարային յուրահատուկ զարգացման խնդիրների առկայությունը,

հենվելով հայկական հոգևոր գիտելիքների համակարգի վրա, որը սահմանվել և ամբողջացվել է Դավիթ Անհաղթի կողմից V դարում,

առաջնորդվելով, որ մեր հարցադրումների լուծման բանալին մեր Ազգային ինքնության ճանաչումն ու դրան համապատասխան համակարգի կիրարկումն է,

ուժավորվելով Հայոց աշխարհընկալումից և Ազգային մշակույթի շտեմարանի անսպառ կենարար աղբյուրից,

հարգելով այլ ազգերի իրավունքները, ինքնությունն ու մշակութային ժառանգությունը,
գիտակցելով, որ մշակութային բազմազանությունն ստեղծում է հարուստ ու բազմաբնույթ աշխարհ, որն ընդլայնում է ընտրության սահմանները և ապահովում մարդկային հնարավորություններն ու արժեքները սնող միջավայր` այդպիսով հանդիսանալով անհատի, ընտանիքի, հանրության, ժողովուրդների և ազգերի կայուն զարգացման շարժիչ ուժ,

վկայակոչելով՝ «Մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության և խրախուսման մասին» Կոնվենցիան*,

ընդունելով Ազգային և համամարդկային առաջընթացի հիմնական գրավական՝ ճանաչված ինքնությամբ Ազգերի առաքելության իրականացումը,

ձևակերպելով Հայ ազգի առաքելությունը՝ մարդու և հանրության, բնության և Աստվածային իրողությունների ներդաշնակության ապահովումն է հայության բնօրրանում, Աստվածային իմաստության պահպանումը, զարգացումն ու տարածումը տվյալ քաղաքակրթական դարաշրջանի պահանջներին համապատասխան,

որդեգրելով՝ հետևողականության, նպատակասլացության, իմաստախոհության, շրջահայացության, խոսքի և գործի համապատասխանության սկզբունքները,

գործելով` համագործակցության, փոխադարձ վստահության, հարգանքի, հանդուրժողականության, հրապարակայնության և թափանցիկության մթնոլորտում,

Ձևավորվել է «Ազգային բաց նախագիծ» կազմակերպող խումբ.

նպատակը՝ Հայոց ազգային առաքելության գիտակցված ընկալման սերմանումը, հոգևոր արժեհամակարգի վերականգնումը և դրա գործադրման մեխանիզմի բացահայտումն ու կիրարկման նախադրյալների ստեղծումը՝ անհատ-ընտանիք-հանրություն-ազգ մակարդակներում՝ ի նպաստ անհատական, ազգային և համամարդկային առաջընթացի:
«Ազգային բաց նախագիծ» կազմակերպող խումբ
04.06.2012
mariam-grigoryan-SPXS6hlyPKk-unsplash


«Ազգային բաց նախագիծ» կազմակերպող խումբ

Հանուն ազգային և անհատական ներդաշնակ առաջընթացի


Ազգային մշակույթը, հիմնվելով հոգևոր արժեհամակարգի վրա, հանդիսանում է ազգային պետության հիմքը: Այն կանոնակարգում է ազգային շահերի և մարդու իրավունքների ու ազատությունների փոխհարաբերությունները, իր զարգացման ընթացքում պարբերաբար հարստացնելով համամարդկային արժեքները և ինքն էլ իր հերթին դրանով հարստանալով ընդարձակում ու խորացնում է անհատի և հանրության ներդաշնակությունը: Նրա անտեսումը հանգեցնում է հասարակության կազմալուծման՝ պարարտ միջավայր ստեղծելով բացասական երևույթների արմատավորման համար, ինչի ականատեսն ենք: Ուստի ժամանակի հրամայականն է ներկա հասարակական և քաղաքական զարգացումները դիտարկել մշակութային ինքնության տեսանկյունից՝ առաջադրելով ինքնատիտ սահուն և ողջամիտ լուծումներ:

Նպատակներն ու խնդիրները

«Ազգային բաց նախագիծ» կազմակերպող խումբի /այսուհետ՝ Խումբ/ նպատակն է՝

1. Բացահայտել, հստակեցնել և ներկայացնել Հայկական արժեհամակարգը՝ հոգևոր, մտավոր և նյութական մակարդակների ներդաշնակությունը:

2. Արժեվորել և վերականգնել հայ մշակույթի բոլոր կարևոր փուլերի պատկերը, դիտարկելով դրանք հոգևոր ամբողջական գիտելիքների տեսանկյունից և ձերբազատվելով օտարածին, խեղաթյուրված տեսակետներից ու կարծիքներից, ներկայացնելով այն հայությանն ու աշխարհին:

3. Վերականգնել հայի կերպարն իր արժեհամակարգի բոլոր բաղադրիչներով և այդպիսով նպաստել անհատի, ընտանիքի, հանրության, պետության ու ազգի փոխադարձ ներդաշնակությանը:

4. Որվագծել հայկական պետականության այն տեսլականը, որը կհամապատասխանի հայի հոգեբարոյական կերպարին, հարազատ կլինի նրա մշակութային չափորոշիչներին, կապահովի իր հայրենիքում ստեղծագործ արարման և արդար վաստակով արժանապատիվ ապրելու անհրաժեշտ պայմաններ: Խնդիրն է նպատակների կենսագործումը:

II. Գործնեության ոլորտները և ուղղությունները:

Խմբի գործունեության ուղղությունները և ոլորտները ընդգրկում են հոգևոր, մտավոր, նյութական մշակույթի խնդիրները, գիտակրթական համակարգը, բարոյահոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, հասարակա-քաղաքական կյանքը, դրանց առանձին բաղադրիչների վերլուծություները և առաջարկությունների մշակումը և կենսագործումը:

III. Խմբի գործունեության սկզբունքները:

1. հավատարմություն ազգային դիմագծին,

2. գործունեության հրապարակայնություն,

3. անաչառություն, իրատեսություն,

4. խոսքի և գործի համապատասխանություն,

5. համագործակցություն և ներառականություն այլ կազմակերպությունների և անհատների հետ:


Խումբը հաստատում է իր գործունեության ծրագիրը և աշխատակարգը: Աշխատակարգով սահմանվում է խմբի ընդլայնման և աշխատանքային խմբերի ձևավորման կարգը:

IV. Խմբի գործունեության միջոցները և եղանակները:

Խումբն իր գործունեությունը իրականացնում է հրապարակումների, համացանցի, ԶԼՄ-ների և տարաբնույթ միջոցառումների (դասընթացներ, հանդիպումներ, ցուցադրություններ, սեմինարներ և այլն) միջոցով:

Խմբի գործունեության համար ֆինանսական միջոցները գոյանում են նրա անդամների և համակիրների նվիրատվություններից:

Play Video