«Հայաստան-Սփիւռք տնտեսական համագործակցութեան զարգացում»

Նպատակների և գործունեութեան համառօտ նկարագիր
Ներկայ ողջ աշխարհը, ընդ որում նաև Հայաստանն ու հայկական Սփիւռքը, աստիճանաբար կը մտնէ աշխարհաքաղաքական խորքային և շատ հարցերով տակաւին անյայտ փոփոխութիւններու յորձանուտը։ Սրընթաց արագութեամբ կը ծնին նոր մարտահրաւէրներ՝ ազգային ինքնութեան, հոգևոր մշակոյթի և արժեհամակարգի պահպանման, տնտեսական զարգացման, Ղարաբաղեան պատերազմի ծանր հետևանքներու վերացման, համավարակներու դէմ պայքարի և պետականութեան զարգացման գործնականօրէն բոլոր կարևոր հարթութիւններէն ներս։ Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք յայտարարուեցաւ տնտեսական բարեփոխումներու մեկնարկին մասին, որոնք սակայն կը յապաղին կամ տակաւին համարձակ չեն։ Կ'ընդգծուի զարգացման բազմավեկտորային և բազմաոլորտային ջանքերու համատեղման անհրաժեշտութիւնը, քանզի որևէ ոլորտի էական բարեփոխումը չի կրնար իրականացուիլ առանց փոխկապակցուելու այլ ոլորտներու հետ ներդաշնակ զարգացման ապահովման։ Հայաստան-Սփիւռք կրթական և տնտեսական գործակցութեան զարգացումը, առկայ ներուժի համախմբումը, գերակայ ուղղութիւններու սահմանումն ու ջանքերու համատեղումը հայութեան առջև ծառացած մարտահրաւէրներուն դիմակայելու կարևորագոյն ուղիներէն մէկն է։ Բացի տնտեսական ռեսուրսներէն, Հայաստանի և Սփիւռքի մէջ առկայ են բազմաթիւ ոլորտներու հարուստ փորձառութիւն, գիտելիք և հմտութիւններ, որոնց արդիւնաւէտ համատեղումը կրնայ առաջ բերել նոր գաղափարներ, ստեղծել աշխատանքային և համագործակցութեան նոր մշակոյթ, մրցունակ ապրանքներ, ծառայութիւններ և յաւելեալ արժէք:
Ծրագիրը ջանքեր կը ներդնէ Հայաստանի և հայկական Սփիւռքի ներուժի համատեղման շարք մը նոր սկզբունքներու, նախաձեռնութիւններու, մասնաւորապէս՝ փոքր, միջին և սոցիալական ձեռնարկատիրութեան թիրախային ոլորտներէն ներս համագործակցութեան աջակցման ուղղութեամբ։ Մասնաւորապէս․
  •  կը ստեղծուի հաղորդակցման, գործնական կապերու նախաձեռնման, սերտացման և համագործակցութեան Հայաստան-Սփիւռք ելեկտրոնային հարթակ (Hub),
  • կը նախաձեռնուի փոքր, միջին և սոցիալական ձեռնարկատիրութեան ոլորտներէն ներս Հայաստանի և Սփիւռքի մէջ առկայ ներուժի քարտէզագրում,
  • կը կազմակերպուին թեմաթիք համաժողովներ, աշխատանքային խումբերու քննարկումներ, կը սահմանուին առաջնահերթութիւններ, կը սահմանուին ռազմավարական և մարտավարական լուծումներ, ինչպէս նաև իրագործման ճշգրիտ ծրագրեր,
  • կը քննարկուին և կեանքի կը կոչուին փոխվստահութեան մթնոլորտի համակարգման և ամրապնդման, երկկողմանի ներդրումներու, համատեղ ծրագրերու, տնտեսութեան ցանցային ինտեգրման, համագործակցութեան նոր մշակոյթի զարգացման հնարաւորութիւններ,
  • Աստիճանաբար կը ստեղծուի հաղորդակցութեան և համագործակցութեան նոր միջավայր աշխարհի որեւէ անկիւնը ապրող և տնտեսապէս աքթիւ հայերուն համար, որոնք անտարբեր չեն հայուն ինքնութեան պահպանման, ազգային ինտեգրացման և տնտեսական համագործակցութեան խնդիրներուն և կրնան իրենց փորձը, գիտելիքները, ժամանակին մէկ մասը և այլ ռեսուրսներ ներդնել հայութեան պահպանման և տնտեսական զարգացման ընդհանուր նպատակի իրագործման գործին մէջ։