Օտար ներդնողները, այդ թուին` սփիւռքահայերը, յաճախ կ'ունենան բողոքներ ու դժգոհութիւններ: Յաճախ անոնք կը մնան անարձագանգ կամ արդարացի լուծում չեն ունենար: Նման բացասական երեւոյթներու մեծ մասին յառաջացման պատճառը առաւելապէս օրէնքներու ու կանոնակարգերու թերի իրազեկուածութիւնն ու իրականացումն է, քան՝ անոնց անկատարութիւնը: Ներդրումային միջավայրին հետ կապուած են նաեւ այլ արգելքներ, որոնք կը խոչընդոտեն ներդրողներուն վստահութեան ձեւաւորման, մասնաւորապէս` ներդրողներուն պաշտպանութեան երաշխիքներուն անկատարութիւնը, անհարկի եւ ծախսատար ստուգումները, պայմանագրերու կատարման տեւական գործընթացները, վէճերու լուծման ուղիներու ոչ բաւարար իրազեկուածութիւնը, դատական համակարգին հետ կապուած խնդիրները եւ այլն: Արեւահովիտը ջանքեր պիտի ներդնէ սփիւռքահայ մեր հայրենակիցներուն նման հարցերուն աջակցելու, իրաւական խորհրդատուութիւն տրամադրելու եւ գործարար կապերը նոր ու թափանցիկ հիմքերու վրայ դնելուն նպաստելու համար: