«Արեւահովիտ»ի գործունէութիւնը խարսխուած է 1997 թուականէն յաջողութեամբ գործող «Կենաց Տուն» հասարակական մշակութային կազմակերպութեան ու վերջինիս կողմէ նախաձեռնած «Ազգային բաց նախագիծի» ծիրին մէջ կատարած մեծածաւալ աշխատանքներու վրայ

«Կենաց Տունը» մշակութային հկ-ն երկար տարիներ գործեր է Պուշկին 38-ի ծանօթ հասցէով։ Այժմ կը շարունակէ իր գործունէութիւնը «Արեւահովիտ»ի գրասենեակէն ներս՝ Հանրապետության 49, առաջին յարկ

«Կենաց Տունը» արձանագրուած 04.041997թ․, գր․ հմ․ 13/2-5 հասարակական, ոչ պետական, արուեստագէտներուն, գիտնականներուն, մանկավարժներուն, արհեստաւորներուն եւ այլոց միաւորող կազմակերպութիւն է, որ աշխարհը մէկ տան մէջ ընդունելով, ազգերու ներդաշնակ գոյակցութեամբ և համաշխարհային մշակոյթն ու անոր հիմքը հանդիսացող ազգային մշակոյթը կաեւորելով կը ձգտի բարձրացնել հասարակութեան հոգեւոր, գիտակցական եւ նիւթական մակարդակը, ամրապնդել ընտանիքը և ազգային հոգեբանութիւնը, նպաստել մանկավարժութեան եւ ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ դասաւանդման նոր մեթոտներու ներդրմանը, օժանդակել հասարակութեան, մասնաւորապէս կանանց երեխաներու եւ երիտասարդներու հոգեւոր ու ֆիզիքական առողջութեան, ինչպէս նաեւ բնապահպանական գիտելիքներու մակարդակի բարձրացման, ուսուցման ծրագիրներու, տարբեր ուղղուածութեան կեդրոններու, աշխատանքներու ստեղծման, գիտաժողովներու, ցուցահանդէսներու, փառատօներու, տօնահանդէսներու և հրատարակչութեան կազմակերպման միջոցով։

Կառուցուածքը

Կազմակերպութիւնն իր ծրագիրը կ’իրականացնէ սրահներ կոչուող հետեւեալ ստորաբաժանումներու միջոցով․

1. Հոգեւոր եւ բնական գիտելիքներու սրահ

2. Արուեստներու սրահ

3. Արհեստներու սրահ

4. Տնտեսավարման և համագործակցութեան սրահ

5. Ծիսակատարութիւններու և ճամբորդութիւններու սրահ

6. Աւռողջագիտութեան և մարմնակրթութեան սրահ

Անդամութեան ձեւերը

1. Տան լիիրաւ անդամ

2. Տան ազգական

3. Տան բարեկամ

4. Տան հարեւան