Գագիկ Վարդանյանն ունի ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ նաև ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում, հատկապես հետևյալ ոլորտներում.  

  • ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծում և ղեկավարում,
  • փոքր, միջին և խոշոր գործարարություն,
  • գործարար համագործակցության ցանցերի և կոալիցիաների ստեղծում,
  • ֆինանսների կառավարում,
  • ֆինանսական ծառայությունների մատուցման խոշոր (տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար ակտիվներով) բիզնես կառույցների ստեղծում և կառավարում,
  • շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ստեղծում և կառավարում,
  • գործարարության, համայնքների զարգացման և սոցիալական ձեռներեցության ռազմավարական նախագծների մշակում, ուսուցում և խորհրդատվություն,
  • ՀՀ հասարակական կազմակերպությունների և հիմնադրամների ոլորտի կայունության տարեկան գնահատումներ և այլն: