«Արեւահովիտ»ի մէջ՝ մենք ամէն ինչ կ’ընենք միասին

Հիմնադիրներ

Ծանօթացէք այն մարդոց կենսագրութիւններուն, որոնց վստահեր էք եւ որոնք այս դժուար ժամանակներուն մէջ փորձեր են իրենց համեստ աւանդը ներդնել հայրենիքի զարգացման ոչ դիւրին, բայց այնչափ հաճելի և կարեւոր գործի

Էդուարդ Մսրլյան

Marketing Executive

Վանո Դադոյան

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Լալա Մնեյան

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր , բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Գագիկ Վարդանյան
(լուսահոգի)

Մի շարք ոլորտներում ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ նաև ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում

Վահագն Ղուշչյան

Գրականագետ, դասախոս ՀԱՀ-ում, մի շարք հոդվածների, գրական և գրականագիտական թարգմանությունների հեղինակ

«Արևահովիտը» կը գործէ վերկուսակցական և վերխմբային սկզբունքով՝ հանուն հայկական պետականութեան կայացման ու հզօրացման, ազգային միասնական հանրութեան ձեւաւորման, հայ ժողովուրդի հոգեւոր-մշակութային արժէհամակարգի վերականգնման

«Արեւահովիտ»ի խումբը հաւաքուեր է ի մի բերելու հայութեան հազարամեակներու ընթացքին ամբարած ձեռքբերումները, ներկայացնելու զանոնք նորովի եւ արդի ժամանակներուն համապատասխան, փոխանցելու այդ ամէնը ներկայ սերունդին, օգտակար ըլլալու արդի մարտահրաւէրներուն մրցունակ ազգային դիմագիծ կրող քաղաքացի դաստիարակելու գործին մէջ, ժամանակի ընթացքին մաքրելու մեր արժէհամակարգը կուտակուած աւելորդ շերտերէ, ինչպէս Կոմիտասը մաքրեց հայ երգը օտար ելեւէջներէ։

Հոգեւոր մշակոյթի վերականգնում և հանրայնացում

Ազգային հոգեւոր մշակոյթի բաժին. գործառոյթը՝ մեր մշակոյթի կարեւոր բաղադրիչի` հոգեւոր բարձր արժէքներու, անոնցմէ բխող արժէհամակարգի վերականգնումը, գիտելիքներու մէկտեղումը, ներկայացումն ու հանրահռչակումը։

Մշակութային աւանդոյթներու բաժին

Պատմութեան և մշակութային աւանդոյթներու բաժին. գործառոյթը՝ ներկայ մարտահրաւէրներուն ընդառաջ` ազգային պատմութեան կարեւոր դրուագներու եւ մշակութային հիմնական առանցքի վերհանումը, մշակութային քաղաքականութեան ուղենիշերու մշակումը եւ ներկայացումը, անոնց իրականացումը նոր եւ հիմնարար գործնական նախագիծերով։

Հայաստան - Սփիւռք միասնական հանրութիւն

Հայաստան - Սփիւռք միասնական հանրութեան բաժին. գործառոյթը՝ երկուստեք նոր հնարաւորութիւններու ստեղծումը եւ որպէս միասնական հանրութիւն կայանալուն ու հանդէս գալուն աջակցիլը՝ հաւասարակշռուած սկզբունքներ կեանքի կոչելու ճանապարհով:

Տնտեսական համագործակցութեան բաժին

Տնտեսական համագործակցութեան բաժին. գործառոյթը՝ Հայաստանի և Սփիւռքի տնտեսական մերձեցմանը աջակցիլը՝ համագործակցութեան եղանակներ գտնելու եւ համապատասխան ռազմավարութիւն մշակելու միջոցով:

Փորձագէտներ

Փորձագիտական յանձնաժողովի աշխատանքը կ’օգնէ բացայայտել, բարձրաձայնել, վերլուծել եւ գտնել համապարփակ,
որոշիչ լուծում

Լալա Մնեյան

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր, բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Վանո Դադոյան

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Վահագն Ղուշչյան

Գրականագետ է, ուսանել և դասավանդել է աշխարհի տարբեր անկյուններում։

Պետրոս Քացախյան

Ընտրվել է ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ:

Կարեն Թոխաթյան

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Գոհար Վարդումյան

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Դավիթ Հակոբյան

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդականն է՝ հասարակական հիմունքներով։

Յուրի Մովսիսյան

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր է, ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ է։

Սիլվա Պետրոսյան

Դոցենտ, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս

Գրիգոր Բրուտյան (լուսահոգի)

Աստղաֆիզիկոս, տոմարագետ, ֆիզիկա - մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Գևորգ Հակոբյան

Դասախոսում է ԵՊՀ, ԵԺՏՀ և այլ բուհերում, Գևորգյան ճեմարանում

Սարինա Ավթանդիլյան

Երաժշտագետ, խմբավար, «Սպեղանի» երգչախմբի հիմնադիր և խմբավար, Կոմիտասի անվան երաժշտանոցի դասախոս