We do everything together on the platform of Arevahovit.

Founders

Get to know the biographies of the people whom you have trusted and who, in these tough times, have tried to make their modest contribution in the laborious, but thoroughly enjoyable and important work of the development of our native country.

Էդուարդ Միսսերլյան

Marketing Executive

Վանո Դադոյան

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Լալա Մնեյան

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր , բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Գագիկ Վարդանյան
(լուսահոգի)

Մի շարք ոլորտներում ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձ, այդ թվում՝ նաև ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում

Վահագն Ղուշչյան

Գրականագետ, դասախոս ՀԱՀ-ում, մի շարք հոդվածների, գրական և գրականագիտական թարգմանությունների հեղինակ

Arevahovit operates on a supra-party and supra-group principle, for the sake of the establishment and strengthening of the Armenian statehood, the formation of a united national community, and the restoration of the spiritual and cultural value system of the Armenian people.

The team of Arevahovit has come together to unify the achievements of Armenians, amassed during the millennia, to present them in a new and modern way, to pass it all on to the current generation, to be useful in educating a citizen of a national feature, competitive to meet contemporary challenges, to purge our value system of redundant strata, accumulated over time, like Komitas cleansed the Armenian song of foreign modulations.

Restoration and Popularization of Spiritual Culture

Department of National Spiritual Culture: its function - the restoration of an important component of our culture - high spiritual values, the value system derived from them, the integration, presentation and popularization of knowledge.

Department of Cultural Traditions

Department of History and Cultural Traditions: its function - in the face of the current challenges, the disclosure of important episodes of the national history and the basic cultural pivot, the development and presentation of the cultural policy guidelines, their implementation with new and fundamental practical projects.

Armenia - Diaspora United Community

Department of Armenia - Diaspora United Community: its function - the creation of new bilateral opportunities and the assistance to establishing and acting as a united community by way of calling balanced principles into existence.

Department of Economic Cooperation

Department of Economic Cooperation: its function - supporting the economic convergence between Armenia and the Diaspora by finding ways of cooperation and developing an appropriate strategy.

Experts

The work of the expert commission helps to reveal, voice, analyze and find a comprehensive and conclusive solution.

Lala Mneyan

Կենաց տուն մշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր, բանասեր, ՀՀ ժողովրդական վարպետ

Vano Dadoyan

Մաթեմատիկոս,Հայաստանի ժողովրդական վարպետ, քարի ու փայտի փորագրության գծով փորձագետ

Vahagn Ghushtchian

Գրականագետ է, ուսանել և դասավանդել է աշխարհի տարբեր անկյուններում։

Petros Qatsakhyan

Ընտրվել է ՀՀ ԳԽ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ:

Karen Tokhatyan

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Gohar Vardumyan

Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն, Գիտությունների թեկնածու

Davit Hakobyan

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդականն է՝ հասարակական հիմունքներով։

Yuri Movsisyan

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր է, ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ է։

Silva Petrosyan

Դոցենտ, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս

Grigor Brutyan (deceased)

Աստղաֆիզիկոս, տոմարագետ, ֆիզիկա - մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Gevorg Hakobyan

Դասախոսում է ԵՊՀ, ԵԺՏՀ և այլ բուհերում, Գևորգյան ճեմարանում

Sarina Avtandilyan

Երաժշտագետ, խմբավար, «Սպեղանի» երգչախմբի հիմնադիր և խմբավար, Կոմիտասի անվան երաժշտանոցի դասախոս